Τι κάνει ένας απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας; Σε ποιο βαθμό ξεκινούν οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας;


Warning: Undefined array key "mts_single_featured_image" in /home/ainterlagos/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/single.php on line 137
Τι κάνει ένας απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας;  Σε ποιο βαθμό ξεκινούν οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας;
Τι κάνει ένας απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας;

Εκτός από τα δικά τους πτυχία, όσοι αποφοιτούν από την Τουρκική Στρατιωτική Ακαδημία έχουν και πτυχία αξιωματικού με διεθνή ισχύ. Ανάλογα με την εκπαίδευση που έλαβαν, οι απόφοιτοι είναι δυνατό να συνεχίσουν τη στρατιωτική τους θητεία ή να εξελιχθούν στο δικό τους επάγγελμα χρησιμοποιώντας τα διπλώματα του δεύτερου κλάδου τους.

Σε ποιο βαθμό ξεκινούν οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας;

Οι φοιτητές που αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Ακαδημία μπορούν να ξεκινήσουν τα καθήκοντά τους με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού. Δίνεται η δυνατότητα για φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την Τουρκική Στρατιωτική Ακαδημία να συνεχίσουν τη στρατιωτική τους θητεία ή να μεταπηδήσουν στον κλάδο σπουδών που αντιστοιχεί στα τμήματα τους.

Ποια είναι τα τμήματα της Στρατιωτικής Ακαδημίας;

Λειτουργεί προπαρασκευαστική τάξη στη Στρατιωτική Ακαδημία, η οποία παρέχει εκπαίδευση στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας από το 2017, μετά ξεκινούν τα τμήματα. Τα τμήματα της Στρατιωτικής Ακαδημίας είναι τα εξής:

Ιστορία

Διεθνείς σχέσεις

αμυντική διαχείριση

Επιστήμες Επιχειρήσεων και Διοίκησης

Μηχανική Επιστήμης Υπολογιστών

Δημόσια έργα

Μηχανολογία

Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών

Βιομηχανική και μηχανική συστημάτων

Εκτός από τα αγγλικά, στη Στρατιωτική Ακαδημία, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, προσφέρονται επίσης μαθήματα αραβικής, ρωσικής και γαλλικής γλώσσας. Επομένως, η Στρατιωτική Ακαδημία ισοδυναμεί με ιδρύματα που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πώς να μπείτε στη Στρατιωτική Ακαδημία;

Αρχικά, είναι απαραίτητο να περάσει η Εξέταση Προσδιορισμού Υποψηφίου Φοιτητών Στρατιωτικών και να επιτευχθεί η επιθυμητή βαθμολογία στη φάση της εξέτασης. Αυτές οι βαθμολογίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ösym και αναλόγως οι επιτυχόντες προχωρούν στη Στρατιωτική Ακαδημία Άγκυρας για το 2ο στάδιο. Εδώ, οι υποψήφιοι εισέρχονται σε μια διαδικασία επιλογής τριών σταδίων.

Πρώτα περνούν τις βασικές δοκιμασίες δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πεδίου και μετά τις εξετάσεις σε διαφορετικούς κλάδους. Την τελευταία ημέρα, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν προφορική συνέντευξη και οι υποψήφιοι που συγκεντρώσουν αρκετούς πόντους μπορούν να εισέλθουν στη Στρατιωτική Ακαδημία. Κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς τη λογοτεχνία, την πρακτική νοημοσύνη και τη γενική κουλτούρα. Επιπλέον, η διαδικασία της συνέντευξης συμπληρώνεται από τη συγκέντρωση απόψεων και ιδεών για τη γενική κατάσταση και την πρόσφατη ιστορία της χώρας.Τι κάνουν οι απόφοιτοι δημόσιας διοίκησης;  Τομείς εργασίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης...

Τι κάνουν οι απόφοιτοι δημόσιας διοίκησης; Τομείς εργασίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης…

Warning: Undefined array key "mts_related_posts_taxonomy" in /home/ainterlagos/public_html/wp-content/themes/mts_crypto/functions/theme-actions.php on line 320

Comments (No)

Leave a Reply